2018 SECTION 8 9-MAN FOOTBALL PLAYOFFS

#1 Stephen-Argyle Central    (8-0)-47   
10/23/2018 5 PM   
Argyle      
#8 Warren-Alvarado-Oslo   (1-7)-6   
 
      Stephen-Argyle (9-0)-22   
    
10/27/2018 2 PM   
at Argyle     
   
    Goodridge-Grygla (6-3)- 16    
 
Stephen-Argyle  (10-0)-27      
    
    
    
11/1/2018 12:30 PM STEPHEN                          ARGYLE
Fargodome      
   
   
   
Kittson County Central (6-4)-20        
 
         
#5 Clearbrook-Gonvick.    (4-4)-20   
10/23/2018 7 PM   
Goodridge      
#4 Goodridge/Grygla-Gatzke    (5-3)-59   
 
 #3 Kittson County Central    (4-4)-48   
10/23/2018 7 PM   
Hallock      
#6 Northern Freeze    (3-5)-14   
 
      Kittson County Central-22   (OT)   
    
10/27/2018 6 PM   
at Kelliher   
   
      Kelliher-Northome-16   
 
#7 Lake of the Woods    (2-6)-0   
10/23/2018 7 PM   
Kelliher      
#2 Kelliher/Northome    (6-1)-36